PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen bieden werknemers bescherming tegen ongevallen.
Ze beschermen het hoofd, het gezicht, ogen, oren en handen.
PBM moeten voldoen aan het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen.

Ze zijn daarom onmisbaar op de werkvloer.